Sportakkoord Stichtse Vecht

Meer inwoners van Stichtse Vecht gaan met plezier sporten en bewegen!
 

Themateams

Lees op deze pagina een korte inleiding per thema en bekijk wie deel uit maken van de teams. De volgende 5 thema's worden ingevuld:

  1. Iedereen kan sporten en bewegen in Stichtse Vecht
  2. De sport- en beweeginfrastructuur in Stichtse Vecht is duurzaam
  3. De sport- en beweegaanbieders in Stichtse Vecht zijn vitaal
  4. Er is een positieve sportcultuur in Stichtse Vecht
  5. Kinderen in Stichtse Vecht zijn vaardig in bewegen

Tijdens de bijeenkomst 'het spel' worden de thema's verder uitgewerkt. 

Prangende vragen over de themateams? Neem gerust contact op. 


1. Iedereen kan sporten en bewegen in Stichtse Vecht

Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor sommige mensen (jong en oud) weinig of niet sporten of bewegen. De ambitie binnen dit thema is dat (nog) meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren.

Aanvoerder:  Marjolein Borlee – Stichting Welzijn Stichtse Vecht 
Contact: m.borlee@welzijnsv.nl 

Spelers:
• Annegien van Harten - Dansstudio Van Harten & Stichting Make It Move 
• Annette Kroon - Virto
• Delano Neselo – Stichting Jeugd-Punt
• Irmgard Michielsen - Seniorenraad
• Macy Hartman - Team Sportservice provincie Utrecht
• Roxanne Boersma - Centrum voor Fysiotherapie en Manuele Therapie & Athena Athletics 
• Willem van Lindenberg – Fysiotherapie Lindenberg

Supporters:

2. De sport- en beweeginfrastructuur in Stichtse Vecht is duurzaam
Om met z’n allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen is een functionele, goede en duurzame infrastructuur nodig. Voorbeelden hiervan zijn het installeren van zonnepanelen op de daken van sportcomplexen, maar ook het groen in de gemeente en trapveldjes in de wijk of het dorp.


Aanvoerder:  Piet Verlaan – VOC Maarssen (volleybal) & TV De Blauwe Reiger
Contact: pietverlaan@kpnmail.nl 

Spelers:
• Cindy Duffels – Norlandia Kinderopvang
• Haitham Taher – Jeugd-punt
Supporters:


3. De sport- en beweegaanbieders in Stichtse Vecht zijn vitaal
De ambitie binnen dit thema is dat alle aanbieders van sport- en beweegactiviteiten (sportverenigingen, stichtingen, etc.) toekomstbestendig zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze hun financiën en organisatie op orde hebben, een aanbod hebben voor speciale doelgroepen en/of maatschappelijk actief zijn.

Aanvoerder:  Gerard Geerdink – Sportraad Stichtse Vecht  
Contact: gerard.geerdink@kpnmail.nl 

Spelers:
• Daniël Menke -  Sportvisserij HSV Breukelen/Maarssen
• Hedde Brouwer - OVVO
• Piet Donga – Stichting Sport4All

Supporters:
• Geert Jan Medema - OSM Basketball  

4. Er is een positieve sportcultuur in Stichtse Vecht

Plezier in sport en bewegen is de basis voor een leven lang sporten en bewegen. De ambitie binnen dit thema is dat er met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dat vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders om dit klimaat te creëren.


Aanvoerder:  Veronique Rap – Gemeente Stichtse Vecht (tijdelijk) 
Contact: Veronique.Rap@stichtsevecht.nl 

Spelers:
• Anne Maaike Reitzema – GGD Regio Utrecht
• Hanneke Bergsma – Combinatiefunctionaris 
• Miranda Roijakkers – MRs Unlimited Ophelie
• Hans van den Boogaard – Sport4ALL & OSM 

Supporters:
• Sportpunt - rookvrij bordjes

Nodig voor de uitvoering:
• JOGG regisseur
• Sportpunt
• Team:fit


5. Kinderen in Stichtse Vecht zijn vaardig in bewegen
De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Goede motorische vaardigheden zijn van belang voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. De ambitie binnen dit thema is dat meer kinderen voldoende bewegen en dat motorische vaardigheden toenemen.


Aanvoerder:  Diana Kolfschoten – HV Nijenrodes (handbal) en Sportraad
Contact: aapjediana@hotmail.com 

Spelers:
• Astrid Steenbergen - Combinatiefunctionaris
• Beppie Vendrik – SBO de Kristal
• Lotte Horstman – Combinatiefunctionaris
• Marcel Scheefhals – Gemeente Stichtse Vecht 
• Nick Vijlbrief – Kind & Co en Breede School Maarssenbroek  
• Niels Clarenbach – Sport opvang Maarssen
• Sander Hummel – Norlandia Kinderopvang
• Randy van Schravendijk – Sportondernemer 

Supporters: