Sportakkoord Stichtse Vecht


Meer inwoners van Stichtse Vecht gaan met plezier sporten en bewegen!
 

Themateams

In februari 2020 zullen verschillende themateams bij elkaar komen om de thema's verder uit te werken.

Lees op deze pagina een korte inleiding per thema en bekijk de inschrijvingen. De volgende 5 thema's worden ingevuld:

  1. Iedereen kan sporten en bewegen in Stichtse Vecht
  2. De sport- en beweeginfrastructuur in Stichtse Vecht is duurzaam
  3. De sport- en beweegaanbieders in Stichtse Vecht zijn vitaal
  4. Er is een positieve sportcultuur in Stichtse Vecht
  5. Kinderen in Stichtse Vecht zijn vaardig in bewegen

Tijdens de bijeenkomst 'het spel' worden de thema's verder uitgewerkt. 

Prangende vragen over de themateams? Neem gerust contact op. 

De volgende betrokkenen hebben zich ingeschreven per themateam:


1. Iedereen kan sporten en bewegen in Stichtse Vecht
Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor sommige mensen (jong en oud) weinig of niet sporten of bewegen. De ambitie binnen dit thema is dat (nog) meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren.

Seniorenraad

Irmgard Michielsen

Ovvo korfbal

Hedde Brouwer

MRs Unlimited Ophelie

Miranda Roijakkers

GCM

Rudie Jansen

Sport4ALL - OSM

Hans v/d Boogaard

Dansstudio Van Harten & Stichting Make It Move

Annegien van Harten

Team Sportservice provincie Utrecht

Macy Hartman

Virto (gymnastiek)

Annette Kroon

Welzijn Stichtse Vecht

Marijke Boot/Marjolein Borlee

GGD regio Utrecht

Truus van der Lei

Jeugd-punt

Delano Neselo

Jeugd-punt

Haitham Taher

Sportpunt Stichtse Vecht

Sofie van Opdorp


2. De sport- en beweeginfrastructuur in Stichtse Vecht is duurzaam
Om met z’n allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen is een functionele, goede en duurzame infrastructuur nodig. Voorbeelden hiervan zijn het installeren van zonnepanelen op de daken van sportcomplexen, maar ook het groen in de gemeente en trapveldjes in de wijk of het dorp.

MRs Unlimited Ophelie

Miranda Roijakkers

Jeugd-punt

Delano Neselo

Jeugd-punt

Haitham Taher

Norlandia

Cindy Duffels 

OSM?

Flip Tengnagel

Sport4ALL - OSM

Piet Donga


3. De sport- en beweegaanbieders in Stichtse Vecht zijn vitaal
De ambitie binnen dit thema is dat alle aanbieders van sport- en beweegactiviteiten (sportverenigingen, stichtingen, etc.) toekomstbestendig zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze hun financiën en organisatie op orde hebben, een aanbod hebben voor speciale doelgroepen en/of maatschappelijk actief zijn.OSM?

Flip Tengnagel

Virto (gymnastiek)

Therese Rietveld

HSV Breukelen+ GWPU

Daniël Menke

Sportraad

Dick van Zanten

Sportraad

Gerard Geerdink

OSM Basketball

Geert Jan Medema

OSM Atletiek

Albert Biek

Gemeente Stichtse Vecht

Marieke de Bruin


4. Er is een positieve sportcultuur in Stichtse Vecht
Plezier in sport en bewegen is de basis voor een leven lang sporten en bewegen. De ambitie binnen dit thema is dat er met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dat vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders om dit klimaat te creëren.

GGD regio Utrecht

Truus van der Lei

HV Nijenrodes

Diana Kolfschoten

Schaakclub Vegtlust

Laura van de Klomp

Gemeente Stichtse Vecht

Veronique Rap
5. Kinderen in Stichtse Vecht zijn vaardig in bewegen
De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Goede motorische vaardigheden zijn van belang voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. De ambitie binnen dit thema is dat meer kinderen voldoende bewegen en dat motorische vaardigheden toenemen.

MRs Unlimited Ophelie

Miranda Roijakkers

Dansstudio Van Harten & Stichting   Make It Move

Annegien van Harten

Team Sportservice provincie Utrecht

Macy Hartman

Norlandia

Cindy Duffels 

OSM?

Flip Teugnagel

combinatiefunctionaris 

Astrid Steenbergen

Kidswereld

Lotte Horstman

SBO de Kristal

Beppie Vendrik

Sport opvang Maarssen

Martin Kuiters

Sport opvang Maarssen

Niels Clarenbach

Kind & Co en de Brede School Maarssenbroek

Nick Vijlbrief

Gemeente Stichtse Vecht

Marcel Scheefhals