Bezig met laden…

Sportakkoord Stichtse Vecht

Meer inwoners van Stichtse Vecht gaan met plezier sporten en bewegen!
Inschrijven Nieuwsbrief

Hoe gaan we dat betalen?

Hoe gaan we dat betalen?
Stichtse Vecht ontvangt in 2020, 2021 én 2022 jaarlijks €40.000 vanuit de rijksoverheid om uitvoering te geven aan het Sport- en beweegakkoord Stichtse Vecht.

Daarnaast zijn vanuit de ‘sportlijn’ verschillende gratis ondersteuningsmogelijkheden voor sport- en beweegaanbieders.

Services (gekoppeld aan een maximum budget per gemeente)
Begeleiding opzetten/versterken sportplatform (sportraad)
Preventief beleid tegen grensoverschrijdend gedrag
Traject verduurzaming sportaccommodaties
Begeleiding gezonde sportomgeving (drank/voeding/roken)
Stimuleringsbudget inclusief sporten en bewegen
Voor meer informatie over de ‘sportlijn’ kun je contact opnemen met Jorrit Hansen de Adviseur Lokale Sport voor de gemeente Stichtse Vecht op deze site kun je meer lezen over de services.

Tot slot worden partners van het sport- en beweegakkoord gevraagd een bijdrage te leveren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de inzet van mensen of het gratis beschikbaar stellen van en accommodatie.