Bezig met laden…

Sportakkoord Stichtse Vecht

Meer inwoners van Stichtse Vecht gaan met plezier sporten en bewegen!
Inschrijven Nieuwsbrief

Sportakkoord Stichtse Vecht

Waarom een sportakkoord Stichtse Vecht?

In 2018 heeft het ministerie van VWS gezamenlijk met de sport, gemeenten en maatschappelijke partners het Nationaal Sportakkoord gesloten. In dit akkoord is aan de hand van zes ambities afgesproken om ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Om deze ambities kracht bij te zetten is het van belang dat deze ook lokaal worden ingebed via een lokaal sportakkoord. In zo’n lokaal sportakkoord maken sportaanbieder en maatschappelijke organisaties afspraken hoe zij samen ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken.

Er zijn rijksmiddelen beschikbaar voor lokale akkoorden, ten eerste voor de inzet van een procesbegeleider (sportformateur) om tot de vorming van een lokaal akkoord te komen. Na oplevering van het sportakkoord is er ook uitvoeringsbudget beschikbaar.

Het college heeft besloten ook een Stichtse Vechts Sportakkoord te vormen en maakt daarmee aanspraak op de rijksmiddelen voor de inzet van een sportformateur. Een lokaal sportakkoord vormt een positieve impuls aan de samenwerking tussen sportaanbieders onderling, bevordert partnerschappen tussen sport en maatschappelijke partners. Naast het college ondertekent Stichting Welzijn Stichtse Vecht, de Sportraad Stichtse Vecht en Stichting Sport4All de intentieverklaring om de vorming van een lokaal sportakkoord op te starten.

Totstandkoming sportakkoord

Om tot een sportakkoord te komen is budget (€15.000) beschikbaar gesteld om procesbegeleiders, de zogenaamde ‘sportformateurs’ in te huren. Deze sportformateur heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een lokaal of regionaal sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Als er in een gemeente een lokaal of regionaal sportakkoord gesloten is, kan er aanspraak worden gemaakt op uitvoeringsbudget. Dit kan worden besteed aan een of meer thema’s van het sportakkoord (bron: www.sportopdekaart.nl).

Niet vrijblijvend

Elke organisatie die meedoet aan het sportakkoord committeert zich aan de gedeelde algemene doelstellingen en tekent daarnaast voor de concrete initiatieven en samenwerking waarover zij afspraken heeft gemaakt.

​Uitvoeringsbudget

​Voor de uitvoering van de de activiteiten die in het sportakkoord zijn neergelegd kan de gemeente bij het rijk een uitvoeringsbudget aanvragen. Voor de gemeente Stichtse Vecht zal dit ongeveer €40.000,- per jaar zijn gedurende 3 jaar (2020, 2021 en 2022 ).

Download hier het Sportakkoord Stichtse Vecht

Meer informatie

Wil je meer weten over de ambities uit het landelijk sportakkoord, download dan de volledige versie van het Nationaal sportakkoord of de samenvatting.