Bezig met laden…

Sportakkoord Stichtse Vecht

Meer inwoners van Stichtse Vecht gaan met plezier sporten en bewegen!
Inschrijven Nieuwsbrief

Uitkomsten het spel

Uitkomsten ‘het Spel’

‘het Spel’ is goed gespeeld!

Maar liefst 21 deelnemers hebben op 12 februari meegedaan met ‘het Spel’.

In de verschillende themateams is hard gewerkt aan ambities, doelstellingen en (concrete) acties. Met veel enthousiasme en passie zijn grote stappen gemaakt in het vormgeven van het Sport- en beweegakkoord Stichtse Vecht!

Lees hier de nieuwsbrief! En download hier de presentatie.

Lees hier het persbericht over ‘het Spel’

De eerste versie van de uitkomsten van de themateams betreffende ambitie-doelstellingen-acties is hier te downloaden.

Uitwerking ambities doelen acties uit het spel  Download: uitkomsten van het spel.